KATEGORYZACJA HOTELI

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

II. Instalacje i urządzenia techniczne

III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu

IV. Część mieszkalna

V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających

VI. Inne

Lp. WYMAGANIA 5* 4* 3* 2* 1*

1. Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku stanowiącą funkcjonalnie całość, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą O O O O O

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

2. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz O O O O O

3. Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych O O O

4. Górna osłona nad podjazdem do obiektu O O

5. Oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości O

6. Wydzielona droga dostaw. Nie dotyczy hoteli*** w zwartej zabudowie miejskiej O O O

7. Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości. O O O O O

8. 1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości O O O O O

2) Zapewnienie strzeżonego parkingu, strzeżonego garażu, strzeżonego miejsca postojowego lub usługi odwozu/przywozu samochodu na/z strzeżony parking O O

3) Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca postojowego O O O

4) Zapewnienie strzeżonego parkingu lub strzeżonego garażu dla wszystkich j.m.

II. Instalacje i urządzenia techniczne

9. W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:

1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24oC, a zimą powyżej 20oC oraz wilgotność 45-60 % O O

2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza oraz usuwająca zapachy w całym obiekcie.

W salach konferencyjnych hoteli/moteli kategorii ***, o ile są w obiekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60% O

3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań*

Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego O O

10. W części pobytowej - j.m.:

1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24oC, a zimą powyżej 20oC oraz wilgotność 45-60 %

Dotyczy hoteli/moteli kategorii ****, co do których wniosek o zaszeregowanie został złożony po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz. 1553) O O

2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli /moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań*

Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego O O O

11. Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s.

Dla kategorii ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 6,5 m3 O O O O O

12. Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej O O O O O

13. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę O O O O O

14. Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń O O O O O

15. Telefon i faks dostępny dla gości w recepcji - w przypadku wyposażenia recepcji w faks O O O O O

16. Dostęp do internetu w jednostkach mieszkalnych lub na odrębnych stanowiskach O O O O

17. Instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych i telewizyjnych O O O O O

18. Dźwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach:

1) poniżej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia usługowe (np. garaże, zespół odnowy biologicznej) O

2) powyżej 1 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości O

3) powyżej 2 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości O

4) powyżej 3 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości O

5) powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości O O

19. Oddzielny dźwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dźwig osobowy

Nie dotyczy hoteli/moteli **** posiadających do 50 j.m. O O

20. Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyżej:

1) 150 jednostek mieszkalnych O

2) 200 jednostek mieszkalnych O

3) 300 jednostek mieszkalnych O

III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu

21.

Hall recepcyjny wielofunkcyjny:

1) w obiektach do 50 j.m.

- o powierzchni minimum (w m2) 50 30 20 20 10

2) w obiektach powyżej 50 j.m.

- o powierzchni dodatkowej (w m2) dla każdej j.m. powyżej 50 j.m. 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1

22. Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej.

Wyposażenie minimum:

1) umywalki z blatem lub półką O O O O O

2) lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem O O O O O

3) dozownik z płynnym mydłem O O O O O

4) pojemnik na papier i odpady O O O O O

5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku O O O O O

6) wieszaki ścienne, również w kabinach WC O O O O O

7) WC (w obiektach kategorii *** - ***** oddzielne dla kobiet i mężczyzn) O O O O O

8) pisuar w WC męskim gdy są WC oddzielne dla kobiet i mężczyzn O O O O O

IV. Część mieszkalna

23. Powierzchnia mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, logii itp.): O O O O O

1) pokój 1-osobowy 14 12 10 9 8

2) pokój 2-osobowy 18 16 14 12 10

3) pokój 3-osobowy 16 15 14

4) pokój 4-osobowy 18 16

5) pokój większy niż 4-osobowy - powierzchnia pokoju 4-osobowego plus dodatkowo w m2 na każdą następną osobę.

W obiektach * - *** które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,poz.140 z późn. zm.) dopuszcza się odstępstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania. 4,5 4

24. Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni co najmniej 25 m2, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą z wydzielonym dodatkowo WC. O O

25. Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palących O O O O O

1. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające

26 Zestaw wyposażenia meblowego

- w obiektach ***-***** jednolity komplet,

- w obiektach *-** dopuszcza się meble wielofunkcyjne, z wyjątkiem łóżek:

1) łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200 O O O O O

2) łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200 O O O O O

3) nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania O O O O O

4) szafa lub wnęka garderobiana, co najmniej 3 wieszaki na osobę O O O O O

5) biurko lub stół O O O O O

6) bagażnik O O O O

7a) krzesło jedno na pokój O O

7b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (jedno miejsce na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój) O O O

8) fotele wypoczynkowe co najmniej dwa lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych) O O

9) stolik O O

10) lustro O O O O O

11) wieszak ścienny na wierzchnią odzież O O O O O

27. Oświetlenie i gniazdka elektryczne:

1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej O O O O O

2) lampka oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko) O O O O O

3) oświetlenie ogólne O O O O O

4) bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy (stół lub biurko) O O O

5) dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego O O

28. Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:

1) telefon O O O

2) instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych O O O O

3) instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych O O O

4) wykładzina dywanowa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach O O O O O

5) firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło

Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne O O O O O

6) zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające

Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne O O O O O

7) materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości (również w języku angielskim) oraz usług hotelu/motelu O O O O O

8) hotelowe/motelowe materiały piśmiennicze O O O

9) popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palących O O O O O

10) zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik O O O

11) torba na bieliznę gościa zleconą do prania O O O

12) kosz na śmieci co najmniej trudno zapalny w pokojach bez w.h.s. O O

13) sejf O

14) minibar lub lodówka O O

15) woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju O O O

16) szklanki lub inne naczynia do picia w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju O O O O O

2. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych

29. Wyposażenie podstawowe:

1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa O O O O O

2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem O O O O O

3) WC O O O O O

30. Wyposażenie uzupełniające:

1) osłona wanny lub natrysku O O O O

2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej) O O O

3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku O O O O O

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem O O O O O

5) gniazdko elektryczne z osłoną O O O O O

6) suszarka do włosów O O

7) waga osobowa O

8) pojemnik na śmieci co najmniej trudno zapalny O O O O O

9) telefon O

10) zestaw minimum dla jednej osoby:

a) mydełko toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem O O O O O

b) ręcznik O O O O O

c) ręcznik kąpielowy O O O

d) płaszcz kąpielowy O

e) szklanka lub kubeczek jednorazowy O O O O O

f) torba higieniczna O O O O O

31. Procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

W obiektach nowo budowanych - 100 % bez względu na kategorię obiektu 100 100 100 50 25

32. Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej

1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:

a) umywalka z blatem lub półką 5 5

b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskowa 10 15

c) WC z umywalkami (co najmniej jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla mężczyzn) 15 20

2. Wyposażenie dodatkowe:

a) lustro O O

b) dozownik z płynnym mydłem O O

c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku O O

d) pojemnik co najmniej trudno zapalny na papier i odpady O O

e) wieszaki ścienne O O

V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających

33. Zapewnienie sprzedaży gościom gorących napojów przez całą dobę O O

34. Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji lub dostępność kawy i herbaty w pokojach O O O

35. Budzenie O O O O O

36. Podawanie posiłków do j.m. - room-service czynny przez co najmniej 18 godz. na dobę O O O

37. Obsługa bagażowa przez całą dobę O O

38. Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, a także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości - czynne całą dobę O O O O O

39. Kwiaciarnia lub możliwość dostarczenia kwiatów O O

40. Akceptacja kart płatniczych

Dla hoteli/moteli * i ** obowiązek akceptacji kart płatniczych powstaje w obiektach posiadających powyżej 50 j.m O O O O O

41. Sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej O O

42. Sprzedaż kosmetyków, środków higieny osobistej, O O O

43. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwość skorzystania z apteczki i przywołania pomocy medycznej; personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej, O O O O O

44. Usługi gastronomiczne:

1) restauracja - dopuszcza się w hotelu/motelu kategorii*** brak restauracji, jeżeli w odległości do 500 m od obiektu znajduje się restauracja O O O

2) aperitif-bar lub bar kawowy O O O O

3) podawanie śniadań O O O O O

45. Zespół sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu - konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp. O O

46. Zespół odnowy biologicznej: basen kąpielowy, sauna, siłownia, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne - co najmniej dwa rodzaje usług O O

47. Sala klubowa z telewizorem. Nie dotyczy obiektów, które mają sale wielofunkcyjne O

48. Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym.

Nie dotyczy obiektów posiadających możliwość odbioru programów telewizyjnych we wszystkich j.m. O O

49. Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości O O O

50. Zmiana pościeli i ręczników:

1) codziennie lub na życzenie gości O O

2) co trzy dni lub na życzenie gości O O O

51. Sprzątanie j.m. codziennie lub na życzenie gościa O O O O O

VI. Inne

52. Jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych O O O

o - wymaganie obowiązuje

j.m. - jednostka mieszkalna

w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny