Legenda o Janie i Cecylii wyjaśnia pochodzenie rodu Bohatyrowiczów. On był zwykłym chłopem, a ona wysoko urodzoną dziewczyną. Nikt jednak nie znał ich nazwiska. Wiadomo było, że pochodzili z Polski. Przybyli na Litwę ok 100lat po przyjęciu przez nią chrześcijaństwa. Uciekali przed czymś, wybierając puszczę jako idealne miejsce do schronienia. Przemierzając ja trafili nad Niemen, gdzie zbudowali dom. Przez wiele lat pracowali na swoim nowym gospodarstwie, rozbudowując i dbając o nie. Dochowali się sześciu córek i synów. Każde z potomstwa pozakładało rodziny i ród rozrastał się. Powiększyła się też osada. Po kilkudziesięciu latach dowiedział się o nich Zygmunt August. Zaskoczony czynami par, widokiem rozbudowanej wsi nadał Janowi tytuł szlachecki i nazwisko Bohatyrowicz.