Ignacy Krasicki żył w latach 1735-1801. Był najwybitniejszym pisarzem polskiego oświecenia, autorem bajek, satyr, komedii i tekstów publicystycznych. Już za życia nazywano go księciem poetów. Ukończył seminarium duchowne w Warsszawie, studiował też w Rzymie. Po powrocie do Polski został kapelanem królewskim, a następnie biskupem warmińskim. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Warszawie. Wraz z królem Stanisławem Augusteem...