...

bezbronny wobec świata i niezdolny do obrony przed złem, wszystko co dotąd uznawane było za godne uwagi, zostaje przez pokolenie modernistyczne odrzucone jako chybione i bezużyteczne, ma nastrój pesymistyczny, przekleństwo jest cechą ludzi prymitywnych, ironia jest we wszystkim, idei jest tysiące,ale wszystkie przeminęły,, nie zostało nic, ludzie są bezbronni, adresatem wiersza są dekadenci, wypaleni, szukający sensu istnienia. Człowiek nie zna sensu swojego istnienia,nie zna odpowiedzi na dręczące do pytania, nie umie bronić się przed złem „EVVIVAL'ARTE”: znikomość życia, zaangażowanie podmiotu, przemijanie, sztuka to jedyne wyjście z dekadentyzmu, sztuka pozwala odkryć sens życia, artyści: pełni dumy, najważniejsza jest sława, życie nie jest ważne, poeta ptak, nędzarze, pariasi; filistrzy: żyją by jeść, pasie brzuchy ALTERNATYWY DEKADENTYZMU: sztuka, erotyka, sztuczne raje-narkotyki, nirwana FEMME FATALE: kobieta doprowadza mężczyznę do zguby LIRYKA ROLI: podmiot liryczny wciela się w postać historyczną, mitologiczną, biblijną MIZOGINIZM: nienawiść do kobiet, wynikająca z bojaźni „KOWAL”-L.STAFF: podmiot liryczny to człowiek, który wykuwa swój charakter, swoją osobowość. Możemy utożsamiać go z poetą. Praca kowala-nad własnym charakterem jest trudna, ale i ryzykowna, no może się udać. Jeżeli tak to należy go zniszczyć. Podmiot mówi o indywidualności, tworzeniu własnego „ja” i swej moralności. Zdaje on relację z procesu twórczego. Zwraca on się do swego serca, które dopiero kształtuje. Można więc przypuszczać, że to ono jest adresatem „WESELE”: dramat neoromantyczny, bo występują postacie fantastyczne, zjawy pojawiające się o północy, nawiązuje do tradycji szopki, Didaskalia stanowi osobny tekst, to ładunek myśli patriotycznych, zawiera elementy plastyczne i muzyczne. Rytm wiersza jest skoczny, czasem powolny-muzyka ludowa. Chocholi taniec symnaboliczny, lunatyczny NIEPOROZUMIENIE MIĘDZY CHŁOPAMI A INTELIGENCJĄ: niechęć inteligencji do chłopów, nieznajomość wiejskiego życia, zwyczajów, inteligencja uważała, że chłopi nie znają się na polityce, wyniosłość inteligencji, dziennikarz gardzi chłopem, drwi z niego RELACJA MIĘDZY PANNA MŁODĄ A PANEM MŁODYM: pan jest zakochany, pragnie uciechy cielesnej, panna jest znużona nieustającym pytaniem o kochanie, pan nie rozumie zwyczajów wiejskich, pan chce kochać żonę po swojemu, pan jest niepewny uczuć żony POSTRZEGANIE WSI PRZEZ PANA:żyd widzi wesele jako szopkę, pan jest znudzony życiem w mieście, dziewczyny wiejskie są dla niego bardziej interesujące, zachwyt krajobrazem, zwyczajami chłopskimi, zafascynowanie...