Problemy głodu i niedożywienia na świecie Głód i niedożywienie to problem całego świata. Aby bliżej przyjrzeć się temu problemowi należy dokładniej zdefiniować co rozumiemy pod pojęciem ‘’głód’’ a ‘’niedożywienie’’. Termin niedożywienie oznacza zaburzenie budowy lub funkcji organizmu spowodowane niedostarczeniem wraz z pożywieniem potrzebnych ilości energii i składników odżywczych. Człowiek, aby żyć potrzebuje energii a organizm ludzki wytwarza ją z cukrów, tłuszczów, a także z białek , przyswajanych z różnych pokarmów. Do właściwego odżywiania ponadto niezbędne są woda, sole mineralne i witaminy. Wszystkie składniki należy spożywać w odpowiednich proporcjach, zależnie od m.in. wieku lub rodzaju wykonywanej pracy. Aby organizm dorosłego człowieka funkcjonował prawidłowo potrzebuje około 2300-2700 kcal energii na dobę. Głód to zarówno konsekwencja jak i przyczyna biedy. Głód może poczynić w organizmie nieodwracalne zniszczenia i zahamować dalszy rozwój dziecka. Podstawową różnicą w tych dwóch definicjach jest fakt, iż niedożywienie to okresowy(czasowy) brak pokarmu, natomiast głód jest to długotrwały brak dostatecznej ilości pożywienia, spowodowany wieloma znacznymi czynnikami. Ze statystyk wynika , że 25% ludności świata stale jest niedożywiona, a 10% cierpi na głód. Z powodu głodu każdego roku umiera 10-15 mln ludzi. W krajach rozwijających się prawie co trzecie dziecko jest niedożywione. Oblicza się , że każdego roku niedożywienie jest przyczyną śmierci 5 milionów 600 tysięcy dzieci, 27% (146 milionów) dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających się jest niedożywionych, 10% (58 milionów) dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających cierpi głód. Przyczynami głodu na świecie są przede wszystkim : • klęski żywiołowe (susze, powodzie) • trwające konflikty zbrojne • niestabilność polityczna (co odstrasza zagranicznych inwestorów) • wysoki przyrost naturalny, przeludnienie miast • złe warunki klimatyczne • zacofanie cywilizacyjne oraz • wysoki poziom korupcji. Największy odsetek ludzi cierpiących na niedożywienie żyje w Azji i Afryce. Połowa ludności świata żyje za mniej niż dwa dolary dziennie. Jedna Europejka wydaje miesięcznie na same kosmetyki tyle co afrykańska kobieta na utrzymanie całej swojej rodziny przez rok. Obecnie duża część czarnego lądu jest wykorzystywana do produkcji luksusowych używek, takich jak kawa, herbata czy tytoń, które sprzedawane są krajom bogatym. Afrykańczycy są pozbawiani swych poletek, na których hodowali żywność na swoje codzienne potrzeby, aby mogły powstać wielkoobszarowe gospodarstwa, produkujące na...