UZGADNIAM

łącznie z załącznikami

od nr 1 do nr ... ...

L.dz. .../............ KLAUZULA TAJNOŚCI

KOMENDAT WOJEWÓDZKI Egz. nr ... ... .

POLICJI w ...........................

...........................................

(data i podpis)

PLAN OCHRONY

OBIEKTU

„APTEKA POD BRZOZAMI”

Podstawa prawna: (numer decyzji administracyjnej, z dnia i przez kogo

wydana w sprawie zaliczenia obszaru, obiektu lub

urządzenia do obowiązkowej ochrony oraz numer

pozycji w ewidencji wojewody)

Sporządził: ..........................................

(imię, nazwisko i nr licencji, przez kogo wydana)

...................................

(data, podpis)

Kierownik jednostki

(nazwa jednostki)

Zał. ...... na ...... ark.

Rozdzielnik

Egz. nr. ......

1. Charakter produkcji lub rodzaj działalności obiektu. Budynkiem ochronnym jest apteka. Budynek usługowy prowadzący sprzedaż leków, (środków chemicznych).

Pełna nazwa obiektu „APTEKA POD BRZOZAMI”

Dane osoby odpowiedzialnej za stan ochrony kierownik jednostki pan Krzysztof Kwiatkowski,

nr. licencji zawodowej 054682642

Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwo jednoobiektowe, adres:

Warszawa ul. Brzozowa 13,

tel./fax: (022) 777-77-77,

e-mail: apteka.pod.brzozami@onet.pl

Położenie obiektu w układzie komunikacyjnym i funkcjonalnym miasta Budynek jest położony w centrum miasta na rogu ulic Brzozowej oraz Ptasiej.

Dojazd autobusami 517, 312, 212 lub metrem do stacji „Park Zielony”

- odległość od najbliższej jednostki policji 500 metrów

- odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej 1000 metrów

- odległość od najbliższej stacji Pogotowia Ratunkowego 1500 metrów

Położenie i opis otoczeni obiektu Wejście do budynku jest utytułowane od strony wschodniej, (od ulicy Brzozowej). Przy ścianie północnej znajduje się ulica Ptasia. Od strony zachodnio- południowego budynku znajduje się park miejski. Przy obiekcie, wzdłuż ulicy Brzozowej ciągnie się linia MZK oraz linie metra.

Pełna charakterystyka obiektu Obiekt znajduje się w centrum Warszawy. Jest usytuowany przy linii metra na rogu ulic Ptasia/Brzozowa. 100 metrów dalej od strony południowej budynku znajduje się centrum handlowe. Od strony wschodniej, wzdłuż ulicy Brzozowej znajdują się stare kamienice. Od strony północnej z ulicą jednokierunkową z usytuowanymi przy niej garażami i blokami mieszkalnymi. Teren na którym zlokalizowany jest budynek posiada kształt prostokąta o powierzchni 2 ha, a w tym na jego zabudowę przypada 0,025 ha.

Opis działalności prowadzonej w obiekcie. Obiekt zajmuje się sprzedażą leków.

W budynku każdego dnia pracują dwie osoby na jedną zmianę. Każda zmiana zaczyna się od godz. 7.00, a kończy o godz. 19.00. Każdy pracownik pracuje po 12 h dziennie. Po jednym tygodniu pracy osoby pracujące w obiekcie mają tydzień wolnego.

Do zakładu wchodzi około 500 osób dziennie.

2. Analiza stanu potencjalnych zagrożeń obiektu. Zagrożeniem dla obiektu może być: uszkodzenie mienia, kradzież itp.

Zagrożenie dla ludzi przebywających w obiekcie może być: pobicie, porwanie, uszczerbek psychiczny powodowany zbyt dużą ilością stresu.

Potencjalnym sprawcom zagrożeń może być każdy. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na osoby przebywające nie daleko usytuowanym przystanku autobusowym. Ze względu na uszkodzenie mienia oraz kradzieży.

W obiekcie nie odnotowano żadnych przestępstw, awarii oraz wykroczeń.

Na terenie parku, znajdującym się nie daleko miejsca obiektu, miały miejsce przestępstwa związane z uszkodzeniem mienia (przewrócone ławki, podpalony przystanek).

3. Ocena aktualnego stanu ochrony obiektu. Rodzaj zatrudnionej służby ochronnej:

dozorcy będą pracownikami jednostki organizacyjnej, nazwa firmy:

ORZEŁ Sp.zo.o, Warszawa, ul. Krótka 39, 05-500 Warszawa

Stan etatowy służby ochronnej:

Pracownik S.O pracuje po 12 h dziennie. Po przepracowanym tygodniu ma tydzień wolnego.

Jego posterunkiem pracy są drzwi wejściowe obiektu. Rodzaj pracy: bezpośrednia ochrona fizyczna, lokalizacja: posterunek stały.

Rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej:

broń gazowa,

paralizatory elektryczne,

pałki, kajdanki.

Efekty pracy służb ochrony:

- ilość osób zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa, wykroczenia: dwie osoby.

4. Dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych. Zabezpieczenia budowlane:

ogrodzenie: brak

ściany, strop nie zabezpieczony,

okna antywłamaniowe, drzwi stalowe, antywłamaniowe.

Zabezpieczenia mechaniczne:

szafy stalowe, rolety w oknach.

Zabezpieczenia elektroniczne:

Elektroniczny system alarmowy (czujki) jest zainstalowany przy wejściu głównym jak i przy wszystkich otworach okiennych, zasilany jest poprzez energie elektryczną, w razie braku prądu zainstalowany jest akumulator.

Brak kamer.

5. Zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu. Rodzaj służby:

posterunek stały– wystawiony w miejscu wymagającym ochrony w określonej z góry porze doby, od 7.00 do 19.00

grupa interwencyjna- podejmująca działania w zakresie ochrony osób i mienia na wezwanie do ochranianego budynku, w godzinach 19.00 – 7.00