1.Ewolucja - ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników z bieżącej populacji. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

2.Dobór naturalny, in. selekcja naturalna, zaproponowany przez Darwina mechanizm ewolucji organizmów, polegający na przeżywaniu w toku walki o byt organizmów najlepiej

przystosowanych do danych warunków środowiska

3.Cechy wspólne i różnice człowieka i małp człekokształtnych

a)Cechy wspólne ludzi i małp człekokształtnych:

- chwytne dłonie, 5 palczasta dłoń i paznokcie

- taki sam układ zębów ( w każdej połowie szczęki 2 siekacze, 1 kieł, 2 przedtrzonowce i 3 trzonowce)

- stadne życie

- wzrok skierowany do przodu

- białka osocza krwi nie różnią sie prawie wcale

- zredukowany, niechwytny ogon (lub jego brak)

- silny rozwój mózgu

b) Oraz co odróżnia człowieka od małp człekokształtnych:

- dwunożność oraz całkowicie pionowa postawa

- dużo mniejsze owłosienie ciała

- szerokie kości biodrowe

- łukowato wysklepiona stopa ułatwiająca chodzenie

- kły nie wystają poza linię zgryzu

- kończyny górne (ręce) całkowicie pozbawione funcji lokomocyjnej

- większy mózg a co za tym idzie, większa mózgoczaszka

- brak wałów nadoczodołowych