Czas Perfekt pozwala opowiadać o wydarzeniach z przeszłości.

Imiesłów czasu Perfekt zawsze stawiamy na końcu zdania.

Perftekt z haben

Większość czasowników, szczególnie:

- czasowniki z dopełnieniem w bierniku

- czasowniki zwrotne

- czasowniki modalne

Perfekt z sein

- czasowniki oznaczające zmianę miejsca

- czasowniki oznaczające zmianę stanu

- czasowniki sygnalizujące "stawianie się"

- sein i bleiben

Niektóre czasowniki tworzą czas Perfekt zarówno z haben jak i z sein w zależności od tego, czy wymagają dopełnienia w bierniku (haben), czy wyrażają ruch/kierunek (sein)

Odmieniona forma czasownika haben jako część skłądowa czasu Perfekt nie ma własnego znaczenia.

Przykłady zdań z czasownikiem haben:

"Hast du schon hehört?

Elke und Jens haben in den Ferien geheiratet."

Przykłady zdań z czasownikiem sein:

"Was ist geschehen?

Du bist aber hewachsen!"