Wulkanizm – to proces wydobywania się magmy z wnętrza ziemi. Podczas erupcji z wulkanu wydostają się:

- ciała stałe: bloki skalne, lapilla, piaski i popioły, bomby wulkaniczne

- ciała płynne: lawa, która później zastyga i zamienia się w magmę.

- ciała gazowe: mofety, solfatary

Podział wulkanów ze względu na ich aktywność:

- czynne

- drzemiące

- wygasłe

Wulkany:

Kilimandżaro – Afryka

Etna – Włochy

Wezuwiusz – Włochy

Św. Helena – Stany Zjednoczone

Hekla – Islandia

Kluczewska Sopka – (Kamczatka)

Fudżi – Japonia

Mauna Loa i Mauna Kea – Hawaje

Apo – Filipiny

Najwięcej czynnych wulkanów występuje w Ognistym Pierścieniu Pacyfiku.

Trzęsienia Ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentowych litosfery

hipocentrum – miejsce pod powierzchnią ziemi z którego zaczynają się rozchodzić fale sejsmiczne (8-800 km)

epicentrum – miejsce na powierzchni ziemi do którego najszybciej docierają fale sejsmiczne położone bezpośrednio nad hipocentrum; trzęsienie ziemi w epicentrum trwa tylko kilka sekund, ale jego siła jest największa

Skala Richtera – używa się do ściślejszej oceny siły trzęsienia ziemi , określenia skali wielkości; skala 9 stopniowa

Skala Merkelego – służy do ocenienia skali zniszczeń – 12 stopniowa

Rodzaje trzęsień ziemi:

- tektoniczne – w miejscach gdzie stykają się płyty litosfery, nachodzą na siebie, zderzają i powstaje trzęsienie ziemi; około 90%

- wulkaniczne – wywoływane są działalnością wulkanu; 7%

- zapadowe, antropogeniczne – wywoływane przez ludzi, np. zapadnięcie się szybu w kopalni; 3%

Z względu na różny stopień zjawisk sejsmicznych kulę ziemską dzielimy na 3 obszary:

Sejsmiczne – charakteryzują się dużą częstotliwością silnych trzęsień Ziemi.

Pensejsmiczne – obszary, na których trzęsienia występują sporadycznie lub często, ale są bardzo słabe

Asejsmiczne – pozbawione trzęsień