1. Wspólnie definiujcie cel pracy - nikt nie może czuć, że nie ma wpływu na kształt zespołu, w końcu macie się uzupełniać i czerpań wzajemnie ze swojej wiedzy! 2. Precyzyjnie formułujcie zadania - niedomówienia w tej podstawowej kwestii powodują często duże straty w czasie oraz nieporozumienia mogące skutkować frustracją. 3. Wspólnie ponoście odpowiedzialność - ponieważ wszyscy uczestniczą w procesie decyzyjnym, niedopuszczalne jest wzajemne obwinianie się za niepowodzenie. 4. Zaakceptujcie wypracowane rozwiązanie - nie zawsze decyzje można podejmować jednomyślnie. Jeżeli nie zgadzasz się z którąś, zaakceptuj ją dla dobra zespołu i powodzenia prac. 5. Interpretujcie wyniki waszej pracy - pomoże wam to we właściwym wyciągnięciu wniosków i wykorzystaniu ich w przyszłość. 6. Przekazujcie sobie wszystkie niezbędne...