Romantyzm cechowało to co było proste i naturalne, nie zepsute nauką i racjonalnym myśleniem. Poeci w swych dziełach opisywali piękno otaczającej przyrody, ludzi prostych, żyjących w zgodzie z naturą, podążających za głosem serca. Romantycy dzielili świat na materialny i duchowy, gdzie bliższy był im ten drugi. Zwracali oni szczególną uwagę na życie wewnętrzne człowieka, poszukując emocji i uczuć . W literaturze został stworzony pewien schemat bohatera romantycznego. Był indywidualistą, bardzo wrażliwym, ciągle targanym sprzecznymi emocjami. Buntował się przeciwko codzienności i schematom, walczył w obronie ojczyzny. Najważniejszym uczuciem dla bohatera romantycznego była miłość, najpiękniejsza i potężna, potrafiąca zawładnąć całą duszą i umysłem. Przykładem młodzieńczego bohatera jest niewątpliwie Werter. Jest to mężczyzna o romantycznym usposobieniu, który postrzega świat przez pryzmat uczuć. Dba o swój wizerunek zewnętrzny. Jest wykształcony, wszechstronnie uzdolniony-zna języki starożytne, interesuje się literaturą a także rysuje. Jest typem samotnika, marzyciela, który nie potrafi porozumieć się z otoczeniem. Przeżywa wszystko o wiele bardziej niż inni. Zakochuje się od pierwszego wejrzenia i odtąd miłość stanowi dla niego jedyny sens życia. Miłość ta jest dla Wertera źródłem rozkoszy, ale również i cierpienia które prowadzi go do śmierci. Niestety nie potrafi walczyć o Lottę, jest osobą bierną. Wylewa mnóstwo łez, ciągle analizuje uczucia i można odnieść wrażenie że wręcz upaja się swym cierpieniem. Werter to także buntownik, który nie zgadza się z istniejącym porządkiem społecznym. Upokorzenie towarzyskie, którego doznaje, jest dla niego poważnym ciosem. Z powodu zawodów, jakich doznaje, miłosnego a także towarzyskiego, również z powodu cech swojego charakteru: brak chęci do działania, pesymizmu, nadmiernej uczuciowości, decyduje się na dramatyczny krok- samobójstwo. Werter stał się wzorem bohatera romantycznego zwanego bohaterem werterycznym. Kolejnym przykładem bohatera jest Kordian. Na początku utworu jako młody chłopiec przeżywa ból istnienia. Jest bardzo dojrzały jak na swój wiek i nie widzi sensu życia. Ma typowe cechy bohatera werterycznego. Jest marzycielem, niezwykle wrażliwym człowiekiem. Po doświadczeniach życiowych Kordian dojrzewa i przekonuje się że świat nie jest taki piękny, miłość romantyczna nie istnieje a los Polski nie interesuje nawet Papieża. Z romantycznego kochanka staje się buntownikiem, patriotą walczącym o wolność narodu który pragnie jedynie jego szczęścia. Próbując wcielić w życie swój plan staje się spiskowcem....