-szacunek wobec swoich poprzedników

-zerwanie z patrzenia w przyszlość

-otarcie się o przyszłośc

-kult wiedzy i nauki

-odrzucenie irracjonalizmu, wiary

-wlaściwa ocena przeszłości

-młodzi powinni uczyć sie na swoich błedach

-apel o poszukiwanie prawdy- praca nad czynienem świata doskonalym